Welkom op de website van Team 25 Limburg!

Maar wat is de Roparun eigenlijk?

                           

In het Pinksterweekend van 2019 neemt Team 25 van de Stichting Team 25 Limburg voor de 21e keer deel aan de Roparun. Dit is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en van Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld in te zamelen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Het enthousiaste en gedreven team bestaat uit acht lopers, die dus elk gemiddeld 70 km lopen. Daarnaast vier fietsers, ondersteund door cateraars, fysiotherapeuten en chauffeurs.

In 2019 zal Team 25, na 15 keer vanuit Parijs te zijn vertrokken, voor de 6e keer vanuit Hamburg naar Rotterdam lopen.

Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Het team doet dit allereerst door een eigen financiële bijdrage te leveren en verder door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het bakken en verkopen van wafels, het innen van statiegeld bij lokale supermarkten en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van ieder team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel.

OVER DE STICHTING TEAM 25 LIMBURG

Op 14 november 2016 is het roparunteam Team 25 overgegaan tot de oprichting van een stichting onder de naam
Stichting Team 25 Limburg.

De stichting is gevestigd op de Jean Laudystraat 10, 5913 HL te Venlo
Telefonisch zijn we bereikbaar op het nummer +31(0)6-41903619
of via e-mail stichtingteam25limburg@gmail.com

De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67279244.
Het fiscaal nummer van de stichting is RSIN 8569.09.762
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI

Doelstelling en doel van de stichting

Ondersteunen van de organisaties/instellingen die zijn gerangschikt in de zin van artikel 6.33 onder B van de wet IB 2001, waaronder begrepen, maar niet beperkt, Stichting Roparun Palliatieve Zorg.

Bestuur Stichting Team 25 Limburg

Het bestuur van de Stichting Team 25 Limburg bestaat uit:
De Heer L. Piket – voorzitter
Vicevoorzitter vacature
De Heer Drs. M.G.E. Gubbels – penningmeester
De Heer C.L.M. Vulders – secretaris
Deze drie leden nemen de bestuurstaak op zich met goedvinden van het voltallige Team 25 Limburg en er staat geen vergoeding tegenover deze werkzaamheden.

Voor meer informatie: klik op

Beleidsplan Stichting Team 25 Limburg 

De stichting heeft op 10 mei 2017 een Deelnemersreglement Team 25 en op 15 mei 2018 een Akkoord gegevensverwerking AVG vastgesteld. Voor meer informatie: klik op

Deelnemersreglement Team 25  

Akkoord gegevensverwerking AVG

De stichting heeft op 15 mei 2018 een privacy statement opgesteld: klik op

Privacystatement Team 25